29. marts 2011

Noget lærerrigt ud af noget intetsigendeFor godt 1 ½år siden fik vi et gratis blad og en lille figur nede i vores lokale Bog&Ide. Det viste sig, at det var en Gogo's Crazy Bone samlemappe hvortil Bog&Ide havde fået den ide at vi måske ville blive så glade for den, at vi ville købe nogle figurer og klistermærker hvis vi nu havde samlemappen i forvejen.

Bjørn var meget glad for Gogo bogen og ville læse den hele tiden, men vi fik aldrig købt flere figurer.

Vi har læst denne her "bog" igen og igen, men på forskellige måder.
Men hvordan læser man en bog hvor der ikke er nogen rigtig histore i?

I det første stykke tid "læste" vi billederne. Det gør vi ved bare at fortælle hvad der sker på alle billederne og snakke rundt om det - en aktivitet som er rigtig god for ordforrådet. Fx:
"Her er der en masse Gogo'er der kommer flyvende - det ser ud til at de er hoppet ud af det der fly - Kan du se, flyet er højt oppe i luften, helt oppe i himlen ved skyerne - Det blå er himmelen det hvide er skyerne - Flyet, det er orange og gult - Det har vinger, og ham der styrer flyet han sidder dér ude i spidsen - Dem som flyver flyet hedder piloter - Så kommer Gogo'erne flyvende ned - Wiiiiih siger ham der - Aaaargh siger ham der - Kan du se de er også en masse farver - Ham der er lille - Ham der er gul - Jeg ved ikke hvorfor de hopper ud af flyet - Måske de skal skynde sig ned på jorden - Måske det er tid til aftensmad."

Efter et stykke tid har vi inddraget Bjørn mere i samtalen. Fx:
"Kan du huske da vi var ude at flyve, hvor fløj vi hen, hoppede vi ud af flyet ligesom Gogo'erne - Hvad tror du ham der siger når han hopper, hvilke farver er Gogo'erne - Hvorfor tror du Gogo'erne hoppe ud af flyet."

Så begynder vi at lade ham føre fortællingen ved fx at spørge:
"Hvad tror du der sker på det her billede?"
Der er ikke nogle forkerte svar når man spørger "Hvad tror du?" så fantasien kan få frit spil. Hvis han synes der sker noget helt andet på billede end jeg synes, spørger jeg "Hvorfor tror du det/Hvordan kan du se det", hvilket tit giver nogle rigtig gode forklaringer som jeg slet ikke havde tænkt på selv. Men jeg tilbyder også min egen begrundede fortolkning af billede: "Jeg tror de hopper ud fordi de skal til fødselsdag hos ham der, fordi jeg synes det der ligner en fødselsdagshat og de ser så glade ud".

Da han begyndte at blive mere interesseret i alle figurerne i bogen begyndte at vi gå mere op i dem. Bjørn ville vide hvad de alle sammen hed og hvilket nr de havde. Det var så det vi læste op for ham igen og igen og igen. Pludselig begyndte han at sige navnene med og rette en hvis man sagde forkert. Og derfor begyndte vi at bytte roller, så den voksne sagde: "Hvad hedder den her?" og Bjørn så sagde det. Sådan læste vi bogen i lang tid. Vi talte også om hvordan man stavede til de forskellige Gogo'ers navne og hvilke bogstaver som også var i vores navne.

Bogen har haft en pause i nogle måneder, men nu har Bjørn pludselig genopdaget den.
Imellemtiden er han startet i børnehave og blevet mere optaget af mere karate/pokemon/kamp-agtige lege og ting som han har set de større drenge lege. Så nu går han op i hvor gode de forskellige Gogo'er er til forskellige ting.I filmen herunder kigger vi på hvilken egenskab Gogo'erne har, hvad de er bedst til:


Alt i alt har vi fået en masse gode timer ud af et gratis top-kommercielt lokkemiddel.

15. marts 2011

Andre spil med vendespil brikker

Vendespil-/Memorybrikker kan bruges til mange flere spil end regulært vendespil.
Prøv foreksemple:


Bingo/Billedlotteri

Læg det antal brikker du vil spille med par vis med forsiden op ad.
Dette kan i sig selv være en simpel og sjov leg.Del herefter alle stik'ene op.
Den ene halvdel skal ud i en bunke på bordet - den anden halvdel laves "spillepladerne" af.
Brikkerne på bordet lægges med forsiden ned af og spillet er klar.

I Bingo trækker en "opråber" en brik af gangen fra bunken på bordet, kigger på den og siger: "Hvem har en ....".
Den spiller som har samme brik som del af sin plade siger:"Jeg har en ..." og får brikken. Den spiller som først får hele pladen fuld har vundet.
Man kan også spille med skiftene opråbere.

Husk at tale om brikkerne undervejs og både børn og voksne skal huske at sige "Hvem har en ..." og "Jeg har en ...".
Når barnet taler får barnet mulighed for at øve sig i udtalen af ordene og i at finde de rigtige ord.
Når den voksne taler får barnet nyt indhold til sit ordforråd og en rollemodel for korrekt udtale.

Hvem er hvem?
Hvem er hvem er et spil for 2 spillere.
Mange kender det originale Hvem er hvem spil. Personligt har jeg i al fald lagt mange spilletimer i dette spil da jeg gik på fritidshjem.
Idag fås også i en revideret udgave samt en "elektronisk" udgave.

Men spillet kan også spilles med vendespil-brikker.
Når man spiller Hvem er hvem øver barnet sig i at definere over- og underkategorier for ting, at udpege essentielle elementer af en situation og får erfaring med de koncepter man møder undervejs (størrelse, brug, farve m.m.).

Igen læg det antal brikker du vil spille med par vis med forsiden op ad, og del herefter alle parene op. Hver spiller får 1 af hver brik.

Hver spiller lægger sine brikker foran sig og en "mur" stilles op mellem de 2 spiller. Så ingen kan se den andens brikker.


Den ene spiller er "Den der spørger" den anden spiller er "Der er svarer".

Den som svarer vælger 1 brik ud - dette er brikken som den anden spiller skal gætte.
Alle andre brikker lægges med bagsiden op ad.

Herefter stiller "Den der spørger" spørgsmål 1 af gangen som fortæller spørgeren noget om brikken der skal gættes.
Det kan være spørgsmål som: "Har den hat", "Er den grøn", "Har den horn" eller "Bruger man den på badeværelset", afhængig af hvad der er relevant for den type brikker i spiller med. "Der der svarer" svarer med ja eller nej (eller så tæt på som muligt) på alle spørgsmål.


"Den som spørger" vende sine brikker om efterhånden som svarene udelukker mulighederne.


Når der er 1 brik tilbage afsløres brikken. "Den som spørger" har vundet hvis det er korrekt, "Den som svarer" har vundet hvis det ikke er den korrekte brik.


Det er lettest at være "Den der svarer" så barnet kan starte med denne rolle og forsætte så længe som nødvendigt/interessant.
De første par gange barnet har rollen som "Den der spørger" kan i spille med halv åbne kort, så den vokse kan se hvilke brikker barnet vender om.

Vendespil / Memory

Vendespil er et letforståeligt og lettilgængeligt spil som kan bruge i mange forskellige sammenhæng samt med forskellige fokus områder.
Når vi spiller vendespil snakker vi først om hvad der er billed af på brikkerne, på denne måde lære vi nye ord og det er muligt for den voksne at udpege specifikke brikker som ikke skal (eller netop skal) være med.

Så øver vi os i konceptet "at få et stik", snakker om hvad at nogle brikker er ens, det er "det samme" billed, at de passer sammen og giver et stik.
Her øver Bjørn sig i at lave stik:Herefter spiller vi med åbne kort, denne spilleform giver flere successoplevelser og giver barnet en chance for at øve sig i spillets regler med lidt mindre pres på hukommelsen.

Hvis vi er klar til flere udfordringer den dag vender vi alle brikkerne om, så de har bunden i vejret og spiller igen på denne traditionelle måde.
Bjørn forsøger at forklarer reglerne for vendespil her:


Husk at man ikke behøver at spille med 40 brikker bare fordi det er det antal producenten har valgt at lægge i kassen.

Til mindre børn, børn som ikke har prøvet spillet før eller børn der har svært ved at overskue for meget af gangen, kan man med stor fordel reducere antallet af brikker.
Hvordan brikkerne placeres har også indflydelse på hvor svært spillet er.
Det er meget lettere at huske hvor en brik ligger her:

End det er her:

Så overvej hvad der er bedst for jer.

Vi har disse to vendespil/billedlotteri/memory spil:

Spillet til venstre har kostet 10-20kr og kvaliteten af tegninger og pap er herefter, men det har givet mindst ligeså mange spille timer som spillet til højre der ligger i den anden ende prismæssigt. Vendespil fås også i endnu dyrere træudgaver, men husk at det også kan laves meget billigt selv.

Perleplade med bogstaver

Vi har leget meget med vores perleplade med bogstaver det sidste stykke tid...


Bjørn synes det er rigtig sjovt:


Mens vi laver perlepladen:
- taler vi om hvad bogstaverne hedder og hvilken lyd (fonem) de laver
- synger vi måske ABC-sangen
- taler om hvilke ord vi kender der starter med de forskellige bogstaver
- vi taler om et bogstavs placering i et ord; er M først, sidst eller i midten af MOR
- snakker om formen på bogstaverne
- snakker om hvilken farve perle vi vælger
- aftaler hvem der laver hvilke bogstaver - fx laver Bjørn den første række og jeg har ansvar for den anden række. Hvis nogen er tidligt færdig taler vi om hvordan man kan hjælpe hinanden (man kan fx hjælpe med at finde en bestemt farve eller hjælpe med at sætte perlerne på)

Når de er færdige, så stryger vi dem.

Vores bogstaver skulle vi bruge til at sætte beskrivelser på vores vasketøjskurve. Derfor skrev jeg de ord vi skulle bruge op på papir sammen med Bjørn og så fandt han de rigtige bogstaver

Undervejs snakker vi igen om alle tingene vi talte om da vi først lavede bogstaverne, men vi prøver også at dele lydene i ordene op, sætte bogstavernes lyde sammen og gætte os frem til hvad der står udfra det første lyd i ordet (og vores viden om hvilke muligheder der er).

Denne leg er spredt over mange dage, en lille bid af gangen, så alle stadig synes det er sjovt.

Vi kunne også ha fundet på bare at skrive ord vi er ved at lære eller er glade for.
Vi kunne ha lavet halskæder med vores navne eller bare klistret dem på et stykke papir og lavet en flot plakat.
Til større børn kan man også lave vokalerne (dem man kan synge på) røde og konsonanterne blå.