15. marts 2011

Andre spil med vendespil brikker

Vendespil-/Memorybrikker kan bruges til mange flere spil end regulært vendespil.
Prøv foreksemple:


Bingo/Billedlotteri

Læg det antal brikker du vil spille med par vis med forsiden op ad.
Dette kan i sig selv være en simpel og sjov leg.



Del herefter alle stik'ene op.
Den ene halvdel skal ud i en bunke på bordet - den anden halvdel laves "spillepladerne" af.




Brikkerne på bordet lægges med forsiden ned af og spillet er klar.

I Bingo trækker en "opråber" en brik af gangen fra bunken på bordet, kigger på den og siger: "Hvem har en ....".
Den spiller som har samme brik som del af sin plade siger:"Jeg har en ..." og får brikken. Den spiller som først får hele pladen fuld har vundet.
Man kan også spille med skiftene opråbere.

Husk at tale om brikkerne undervejs og både børn og voksne skal huske at sige "Hvem har en ..." og "Jeg har en ...".
Når barnet taler får barnet mulighed for at øve sig i udtalen af ordene og i at finde de rigtige ord.
Når den voksne taler får barnet nyt indhold til sit ordforråd og en rollemodel for korrekt udtale.

Hvem er hvem?
Hvem er hvem er et spil for 2 spillere.
Mange kender det originale Hvem er hvem spil. Personligt har jeg i al fald lagt mange spilletimer i dette spil da jeg gik på fritidshjem.
Idag fås også i en revideret udgave samt en "elektronisk" udgave.

Men spillet kan også spilles med vendespil-brikker.
Når man spiller Hvem er hvem øver barnet sig i at definere over- og underkategorier for ting, at udpege essentielle elementer af en situation og får erfaring med de koncepter man møder undervejs (størrelse, brug, farve m.m.).

Igen læg det antal brikker du vil spille med par vis med forsiden op ad, og del herefter alle parene op. Hver spiller får 1 af hver brik.

Hver spiller lægger sine brikker foran sig og en "mur" stilles op mellem de 2 spiller. Så ingen kan se den andens brikker.


Den ene spiller er "Den der spørger" den anden spiller er "Der er svarer".

Den som svarer vælger 1 brik ud - dette er brikken som den anden spiller skal gætte.
Alle andre brikker lægges med bagsiden op ad.

Herefter stiller "Den der spørger" spørgsmål 1 af gangen som fortæller spørgeren noget om brikken der skal gættes.
Det kan være spørgsmål som: "Har den hat", "Er den grøn", "Har den horn" eller "Bruger man den på badeværelset", afhængig af hvad der er relevant for den type brikker i spiller med. "Der der svarer" svarer med ja eller nej (eller så tæt på som muligt) på alle spørgsmål.


"Den som spørger" vende sine brikker om efterhånden som svarene udelukker mulighederne.


Når der er 1 brik tilbage afsløres brikken. "Den som spørger" har vundet hvis det er korrekt, "Den som svarer" har vundet hvis det ikke er den korrekte brik.


Det er lettest at være "Den der svarer" så barnet kan starte med denne rolle og forsætte så længe som nødvendigt/interessant.
De første par gange barnet har rollen som "Den der spørger" kan i spille med halv åbne kort, så den vokse kan se hvilke brikker barnet vender om.