Kontakt

MinKusineMaria skrives af mig, Maria Grundtvig.
Igennem denne blog kan jeg få lidt afløb for alle de ideer der dukker op i mit hoved.

Velkommen til!

Jeg er mor til 3 og uddannet Audiologopæd fra Københavns Universitet. Efter jeg skrev speciale om standardisering af fonologiske testmaterialer i 2006 arbejdede jeg i 7 år med udvikling af høreapparater hos GN Resound. I 2011 begyndte jeg at blogge her på MinKusineMaria om børn, sprog og familieliv.
Siden 2013 har jeg arbejdet som PPR logopæd i Roskilde kommune og fra 2016 har jeg derudover arbejdet som privat praktiserende logopæd med undervisning, kurser og materialer.

Kontakt mig hvis du har nogle spørgsmål: minkusinemaria@gmail.com

Udover bloggen kan du finde mig på:

Deltagelse i training, kurser, workshops, videreuddannelse og certificeringer:

2018 - PROMPT trained v/The prompt institut, DK
2018 - Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi v/Gohar Bossen, Fyraftensmøde hos Praksis for ergo tearapi
2017 - DTTC training workshop v/Edythe Strand, Sverige
2017 - Forløbsbeskrivelsen for børn med verbal dyspraksi v/Socialstyrelsne, Emneaften hos Dyspraksi foreningen
2017 - Childhood Apraxia of Speech; Differential Diagnosis & Evidence-based Intervention v/Kathy Jakielski, DSLF
2017 - Den fonologiske udvikling og udtalevanskeligheder hos dansksprogede børn v/Marit Clausen, FUA
2017 - Logopædisk efteruddannelsseskursus; Bliv bedre til at udrede og planlægge evidensbaseret målrettet intervention til børn og unge med pragmatiske sprogvanskeligheder v/UCC
2017 - Audiologopædisk efteruddannelseskursus 2017, ALF
2017 - Grafisk Facilitering, Roskilde
2016 - It takes two to talk certificering v/The Hanen Center, US
2016 - Dyspraksia Verbalis, behandlingsforløb i Danmark efteruddannelsesdag v/DSLF
2016 - Diagnosticering og undervisning af børn med udtalevanskeligheder (P.O.P.T.) training v/Annette Fox-Boyer & Marit Clausen
2016 - Hæse børnestemmer v/Anni Viuff Hansen, IKH
2016 - Stemmeproblemer hos børn og voksne, diagnoser og behandling - efteruddannelsesdag v/DSLF
2015 - Introduction to speech sound Disorders in Children v/Caroline Bowen, Københavns Universitet 
2015 - Sound Reasoning - Therapy Targets and Techniques for Children with Speech Sound Disorders v/Caroline Bowen, ALF
2014 - Audiologopædisk efteruddannelseskursus 2014, ALF
2012 - Forelæsning om børns udtalevanskeligheder v/Marit Clausen SDU, ALF/UCC/IKH
2011 - Dysfonologi og intervention v/Elisabeth Willadsen, Københavnds Universitet
2011 - Measurement principles in Audiology v/David Morris
2011 - Positive udviklingssamtaler v/Center for Frivilligt Socialt Arbejde
2009 - Genoptræning af hørehæmmede børn v/Lone Percy-Smith, Københavns Universitet
2007 - Tegnsprog 1 v/AOF
2007 til 2013 - Løbende efteruddannelse indenfor audiologi ved American Academy of Audiology (AAA), DTU, DELTA, Dansk teknisk audiologisk selskab (DTAS) m m
2007 - M.A. Audiologopædi, Københavns Universitet 

Medlem af:

Audiologopædisk forening (ALF)
Foreningen for universitetsuddannede audiologopæder (FUA)
Dansk selskab for Logopædi og Foneatri (DSLF)
Netværk for privatpraktiserende logopæder (NEPPLO) 
The Hanen Center

Afholdelse af kurser, workshops, undervisning, oplæg m m

Jeg afholder løbende kurser for organisationer, foreninger, private, kommuner, PPR kontorer og lignende, se mere HER