28. marts 2016

MinKusineMaria's receptive pakker til fonologisk træning

OBS i dette indlæg vil der være ord og baggrundsviden ikke-logopæder ikke ligger inde med. Hvis dit barn har udtalevanskeligheder, så tal med barnets tilknyttede talehørekonsulent.

Hvis du ikke er på TinyTap endnu, så se at kom det! Det er en skøn app (som du kan læse lidt mere om i indlæget her). Hvis du er på TinyTap og følger MinKusineMaria, så kender du sikkert allerede de spil jeg efterhånden har lavet en del af, med receptive fonologiske øvelser, til børn med forskellige fonologiske processer.
http://bit.ly/1pZojQ8

Spillene er meget inspirerede af tilgangen med den (forholdsvis) lange receptive fase i Annette Fox-Boyer's P.O.P.T. intervention, men (blandt andet helt praktisk fordi mit tyske ikke er super skarpt) er det altså ikke tale om decideret P.O.P.T materiale.
Jeg foretrækker for eksempel også at træne lydene i rækkefølgen: Ordinitialt > Stavelsinitialt > Ordfinalt > Stavelsesfinalt > Alle positioner, bruger gerne skelneøvelser til frikativer og oplever at metoden også kan fungerer ved nogle børn som ikke har deciderede fonologiske processer.

Jeg har virkelig taget tanken med en trinvis receptiv fase inden produktion til mig i min indsats ved fonologiske vanskeligheder efter jeg har været til diverse oplæg med Marit Clausens oplæg og LogoFoVa og P.O.P.T.  Jeg oplever (helt ikke-empirisk) metoden fungerer super godt fordi:
 1. Jeg med de børn der allerede er stimulable for mål fonemerne, oplever at fasen gør lige hvad P.O.P.T går efter; at styrke barnets fonologiske genkendelse og korrektur af den lagrede fonologiske repræsentation af de fonemer de er ramte af fonologiske processer.
 2. Jeg med de børn der endnu ikke er stimulable for fonemerne eller som (af den ene eller anden grund) ikke er klar til produktions øvelser, nu har en aktivitet de kan lave, der ramme deres fonologiske system. En aktivitet de kan starte ud med, som ikke blot er et krav til dem om at producere en fonologisk størrelse de måske endnu ikke har noget rigtigt begreb om eller artikulatorisk plan for. Hvis barnets system er helt fint er fasen meget hurtigt overstået, hvis ikke så giver det god mening at fasen er længere. Jeg oplever at den receptive træning udover at give en masse input til deres repræsentationer og artikulation, ofte tænder for børns indbyggede lyst til at være med og prøve sig frem (=lære). Hvilket gør at de ofte selv begynder selv at producere i det små og ender med at blive stimulable i løbet af den receptive fase helt uden pres. Og så snart fonemet er stimulabelt oplever jeg (igen fuldstændigt ikke-empirisk) at børnene hurtigere generaliserer, da de jo pga den receptive fase de har været igennem eller er på vej igennem, på forhånd er helt klar over hvornår de skal bruge denne nye lyd i deres inventar.
http://bit.ly/1pZojQ8
De grundlægende spil på fonemniveau og stavelsesniveau har været nemme/hurtige nok at lave, derfor er det dem jeg har lagt ud først og gratis via TinyTap.
Forøvelserne, enstavelses non-ord (kaldet korte vrøvleord i materialet), flerestavelses non-ord (kaldet lange vrøvleord i materialet) og niveauet med de rigtige ord har være anderledes omfattende at producere. Derfor har jeg valgt at disse ikke bliver lagt ud gratis men for et lille beløb, via min Selz butik.

TinyTap spillene bruger jeg som regel enten sammen med eller efter mine analoge/papir materialer, nemlig mine lydsymbolkort (som du kan læse om og købe her). Nogle børn har for svært ved at sætte hastigheden ned når de laver noget på iPad og med dem bruger jeg kun analoge materialer. Med andre børn fungerer iPad spillene som den bedste motivation til de mange gentagelser. Det vigtige er at barnet lytter, vurderer og svarer efter overbevisning, så er metoden underordnet.

Derfor har jeg valgt at samle alle de materialer jeg bruger til den receptive fase i én lille pakke, som faktisk er blevet en forholdsvis stor pakke.
Pakken til fronting af /k/>/t/ og /g/>/d/ indeholder nemlig:
 • 4 pdf dokument med hver 15 stk lydsymbolkort på 5,5 x 5,5 cm med hhv /k t g d/
 • 1 jpg billede med alle 4 lydsymboler samlet
 • 1 word dokument med forslag til korte vrøvleord, lange vrøvleord og rigtige ord
  20 stk (eller så mange jeg har kunne finde på) med lydene /k t g d/
 • 1 pdf dokument med links til følgende TinyTap games:
  • Forøvelse til fronting /k t g d/
  • Fonemniveau /k t g d/
  • Stavelsesniveau /k t g d/​
  • Korte vrøvleord /k t g d/​
  • Lange vrøvleord /k t g d/​
  • Rigtige ord /k t g d/​
Og hvis du køber pakken lige nu, får du også forøvelserne til backing med også!

Du kan hente denne første receptive pakke lige nu til nedsat pris lige her.

Jeg har både analoge og digitale materialer klar til 5 andre processer, men det tager lidt tid lige at få tjekket op på det hele og lavet klar til Selz butikken, men jeg skal forsøge at nå det i løbet af april.

Skriv gerne til mig hvis der er nogle processer eller andet du særligt ønsker til din praksis!

Og forresten, vær lige obs på at jeg i ordlisterne har valgt at skrive ordene med det fonem, som de skal udtales med og altså ikke efter dansk stavekonvention. Hvis du videregiver ordene direkte til forældre, så husk at gøre dem opmærksomme på dette og betydningen af det. Ellers ender du med at børnene for eksempel træner med bløde d'er i stedet for /d/.

Håber det er noget du kan bruge :)

Fuld receptiv pakke til fronting /k t g d/ - lige her.