12. september 2017

Indkøbsleg med minimal par

Jeg lavede for nogle år siden et spil, som jeg har været rigtig glad for at bruge når jeg arbejdede med minimale par.

Fornylig har jeg talt med flere, som gerne ville have nogle nye let tilgængelige aktiviteter til minimale par, så jeg har lovet at lægge materialet ud i min butik, selvom det ikke er ligeså færdigt som jeg havde forestillet mig det skulle være før jeg delte det. Og jeg tror endda dette faktum har åbnet op for en fordel jeg slet ikke havde tænkt på før.
Materialet til aktiviteten ligger i kategorien "udtale/fonologi" HER i min butik.

Hvis du er forælder og ikke ved hvad intervention for udtalevanskeligheder med minimale par er, så spørg din logopæd.

Hvis du er logopæd og ikke ved hvordan minimale par fungerer, så kan jeg klart anbefale at se kapitel 2 i Lynn Williams "Speech sound disorders in children". Og lige som en side note; hvis du ikke allerede har Williams bog, kan jeg helt klart anbefale at du anskaffer dig den ;-)

Nu til aktiviteten...


Indkøbsleg med minimal par

Materialet består af 3 A4 sider, som printes ud i farver, som du får fra min butik - lige her.
På den første side med 'varer' klippes alle billederne ud enkeltvis. Den anden side klippes i strimler med 3 forskellige længder korte indkøbssedler. Den sidste side klippes i strimler så det bliver til lange indkøbssedler.

Legen er en forholdsvis simpel variation over et barriere spil.

Først hjælpes den voksne og barnet ad med at sortere alle varerne og i processen tale om og få etableret hvad de forskellige billeder forestiller = hvilke varer der er i butikken. Nogle af billederne er lidt søgte, da dansk ikke er det bedste sprog at lave oppositioner på, så her skal man lige sørge for at barnet er med på præcist hvilket ord der skal bruges til at benævne varen.

Den ene person er butikken, og lægger alle varerne op foran sig.
Den anden person skal købe ind og vælger derfor en indkøbsseddel.
Indkøbssedlerne er forskellige længder så indkøberen selv kan bestemme, hvor meget udfordring hn ønsker. Overraskende mange børn foretrækker de lange indkøbssedler, da de gerne vil både udfordre sig selv, træne når de forstår hvorfor der trænes og tage risiko så længe de er trygge forhold. Men med de korte indkøbssedler er der også mulighed for at børn der måske synes der er nok udfordring i andre dele af legen, til at prøve sig lidt langsommere frem med legen.

Varer
Korte indkøbssedler
Lange indkøbssedler

Det er meget vigtigt at den der køber ind skal holdes indkøbssedlen skjult for den der har butikken ellers fungerer spillet ikke.
Indkøberen siger: "Jeg vil gerne købe...." og så ordet der er op indkøbssedlen. Det er vigtigt at dette er sætningen hver gange, at indkøberen ikke siger "jeg vil gerne købe en...", "jeg vil købe nogle..." eller "jeg vil købe en stor..." for så kan butiksejeren bruge andet end det der siges til at gætte det hvad indkøberen forsøger at sige. Det er nemlig vigtigt at den semantiske konfusion (den forvirring der opstår når butiksejeren hører "to", når indkøberen forsøger at sige "ko") er ægte, da børn er lynhurtige til at fange når noget er spil for galleriet. Ved den ægte opståede sematiske konfusion er det ikke en voksen der udefra vurderer barnets udtale, men barnet som selv oplever konsekvensen og indefra får et ønske om at forsøge at ændre udtalen - alt sammen i en tryg atmosfære.

Hvis butiksindehaveren giver en varer og indkøberen giver udtryk for at ville have en anden, gøres der plads til at nyt forsøge og man taler evt lidt om den semantiske konfusion. Hvis hele indkøbet forløber uden problemer lægger man indkøbssedlen op ved siden af varerne når alt er indkøbt og siger ordene højt, for at træne udtalen og for at tjekke at alle varerne er korrekte.


Det er selvfølgelig mest meningen at det er den voksne der er butiksindhaveren og barnet der et indkøberen, men legen fungerer bedst hvis det følges som en leg, og det gør det bedst hvis man skiftes lidt til at have de forskellige roller. Og allerførste runde vil det være hensigtsmæssigt hvis det er barnet der er butiksindehaveren.

Og hvis du nu tænker, det lyder godt men jeg er lidt forvirret.
Så har jeg lavet en video HER, hvor jeg viser materialet, så du ikke er i tvivl mere.

Til en start har jeg lagt indkøbsspil ud med til følgende fonemer og processer:
 • H-sering /ʁ/>/h/
 • Fronting /ð/>/w/
 • Fronting /g/>/d/
 • Backing /d/>/g/ 
 • Fronting /ŋ/>/n/
 • Backing /n/>/ŋ/
 • Deaffrikation /t/>/d/
 • Deaspiration Konsonant+/l/>Konsonant+/l/
 • Aspiration Konsonant+/l/>Konsonant+/l/
 • Klyngereduktion /sb/>/b/
 • Klyngereduktion /sd/>/d/
 • Klyngereduktion /sg/>/g/

Da det er dem jeg umiddelbart havde klar, men hvis der er nogle fonemer eller processer du godt kunne tænke dig indkøbsspillet fandtes til, så send mig en mail (minkusinemariaʔgmail.com), så skal jeg skal jeg sætte de fonemer eller de processer du har brug for på min to-do-liste.

Priserne er lidt forskellige. Du henter dem HER.