3. juni 2019

Er viborg materialets ord dagligsord?

En af de metoder logopæder bruger til at vurdere børns aktive ekspressive ordforråd er standardiserede strukturerede tests. En af de bedst kendte til dette på dansk er Viborg materialet.

Sidste weekend lavede jeg et lille forsøge med ordene fra Viborg materialet.
For at se om det er hvad man helt uvidenskabeligt, i mit kulturelle socioøkonomiske og geografiske segment kan kalde dagligdagsord. Se med...:Der findes også andre test af ordforråd på Dansk, men der er nok ikke rigtig noget vi på én gang kan sige er både nyt/nutidigt, originalt, dansk, velstandardiseret, veludseende, nemt og tilgængeligt. Derfor er det mit indtryk, at det er lidt forskelligt hvad logopæder foretrækker til hvem og hvorfor.

Det er fordele og ulemper ved alle strukturerede test og alle de valg der er taget i forbindelse med udviklingen og standardiseringen. Fordi man jo skaber en mere eller mindre kunstig situation hvorfra man forsøger at udlede noget omkring nogle komplekse evner i en anden situation er det vigtigt at det er professionelle, der ved hvordan man forholder sig til, vejer op, benytte test (både den specifikke test og standardiserede test generelt) og hvordan denne type test skal suppleres af andre informationer.


Jeg tror mit standardiserede go to er CELF-4 delprøven 'Ligheder' kombineret med Viborg. Enkelte gange laver jeg ROWPVT og EOWPVT, hvis jeg vil sammenligne disse 2 med hinanden sjældent alene. Hvis du er logopæd, så kommenter meget gerne hvad du bruger og hvorfor.