2. april 2012

Hvordan lærer børn hvor et ord slutter og et andet begynder?


Pauserne mellem ord er i virkeligheden ikke længere end de pauser der forekommer inde i de enkelte ord. For voksne er pauserne mellem ord tydelige, men det er fordi vi ved hvad vi lytter efter.

Men hvordan lærer børn hvor et ord slutter og et andet begynder?

Hør P1's sprogminut, hvor lektor i sprogtilegnelse ved Syddansk Universitet, Anders Højen, forklarer, hvordan barnet bruger sine medfødte evner for statistik, når det skal regne ud, hvor ordgrænserne går.
Klik her