23. marts 2017

MinKusineMaria's håndfonemer

Der er mange 0.klasser rundt omkring, der bruger håndfonemer som visuel støtte til børn der skal lære bogstaver.

Men der er altså endnu flere derude, som ville have gavn af at bruge dem både i børnehaver og indskoling, i forbindelse med den allerførste undervisning i grafemer (bogstaver), fonemer (lyde) og fonem-grafem sammenhængen der ligger til grund for syntese og analyse (afkodning/læsning/stavning) og ved flere typer logopædisk indsats for udtalevanskeligheder.

Håndfonemerne bruger man ikke alene, men som visuel støtte/reminder til det symbolske grafem eller det abstrakte fonem man beskæftiger sig med. Det kan nemlig være nemmere at isolere, være opmærksom på og mere præcist definere det element der går igen i en situation, opnå gentagelse og via dette læring, hvis der er mere at støtte sig op af i processen.

Der findes en masse forskellige håndbevægelser man kan bruger som visuel støtte. De mest udbredte er nok Lydhuset's eller det internationale håndalfabet's.

I det internationale håndalfabet er der en håndposition til alle grafemerne i alfabetet. Håndpositionen forsøger at ligne grafemets form lidt. Alle positionerne kræver minimal plads og dette er enormt praktisk hvis man skal sige noget til et barn (der kan læse og stave) i den anden ende af en svømmehal - for så kan man stave det med hænderne i stedet for at råbe. Og så er det, som navnet antyder, mere eller mindre internationalt, så hvis man skulle stå i en situation hvor man fik brug for at stave sit navn eller andet til et menneske der taler med tegnsprog et sted i verden, så er håndalfabetet et godt udgangspunk. Ulempen ved håndalfabetet er at man kun har håndpositioner til grafemerne, ikke fonemerne, hvilket giver begrænsninger hvis man vil bruge dem til fonologisk intervention, da der jo er flere bogstaver der kan sige forskellige lyde afhængige af hvor de optræder.

Jeg kan godt lide Lydhuset's fordi håndbevægelserne på en eller anden måde forsøger at ligne det man skal gøre inde i munden eller gengive et element af artikulationen. Det er nemlig oftest fonemet børnene mangler at lære om - grafemet har de fleste der starter i skole fået mere eller mindre eksplicit træning i. Ulempen ved lydhusets håndbevægelser er dog, at alle vokalerne mangler hvilket man kan mangle hvis man vil bruge dem til stavning/læsning. Nogle af bevægelserne jeg synes fylder for meget, passer ikke intuitivt med min oplevelse af artikulationen eller mangler. Men den største ulempe er nok at der ikke rigtig findes instruktioner eller oversigter over bevægelserne som er lette (nok) at gå til for forældre m m.

Og du ved hvad man siger "nød lærer nøgen kvinde at lave sine egne oversigter over håndfonemer".
Så det har jeg gjort nu!
Håndfonemerne består af kombinationer med modifikationer af de 2 ovenstående systemer.
Her er 2 af dem:

/i/

/b/

Først har jeg bestemt mig for én håndbevægelser eller håndpositioner til alle bogstaverne i alfabetet og alle de konsonant fonemer jeg har haft brug for indtil videre sammen med børn.

Så har jeg tegnet dem alle samme på min iPad (hvilket har været et super projekt til min ny Apple Pen - læs mere om den i indlægget HER), i forskellige versioner indtil jeg fandt noget jeg synes virkede. Jeg gjorde det ved at tage billeder af hænder og så tegne ovenpå (Tayasui Sketches PRO - 39 kr). Herunder er fx /ʁ/ med og uden Adams hånd :)
 
 

Når der er både en sort og en grå hånd på illustrationerne betyder det at man starter med den håndposition som den grå hånd har og så bevæger sig til den sortes position.

Alle illustrationerne lægger jeg gratis ud via min Selz-butik.
Jeg har samlet dem lidt sammen så man enten kan hente:

http://selz.co/4y7SOs8oG
Hele alfabetet alle 28 grafemer - HER


http://selz.co/NkWISjUoz
Alle alfabetets 9 vokaler - HER


http://selz.co/4yZqtoIsz
19 konsonantfonemerne inkl de særlige fonemer /w ɕ ð ŋ/ - HER


Samt en oversigt over dem alle håndfonemerne til alfabetets bogstaver og konsonantfonemerne på 1 A4side hver - HER

Men uanset hvor gode illustrationerne er blevet (hvis jeg skal sige det selv :-)), så er denne type ting bare meget nemmere at forstå hvis man ser det rigtigt.
Derfor har jeg også lavet videoinstruktioner i alle mine håndfonemer, dem kan du se på min YouTube kanal lige HER.

Der er video med de særlige fonemer (HER), konsonantfonemerne (HER), konsonanterne fra alfabetet (HER), vokalerne fra alfabetet (HER), alfabet-sangen tilsat alle håndfonemer (HER) og så en lidt længere video (HER) hvor jeg forklare hvorfor hvert håndfonem ser ud som det gør udfra artikulationen eller andet. Den kan du se herunder:


Udover håndfonemer, grafemer, fonemer anbefaler jeg at børn beskæftiger sig med bogstavernes navne og proto-ord. Men som sagt er det typisk fonemerne forældre ikke tænker på og som samtidig er de vigtigste. Som en lille reminder eller opgaveark, har jeg lavet Bogstavernes 3 og 5 dimensioner du læse mere om dem HER.

Og så er der selvfølgelig også de alfabetkort jeg har lavet sammen med Mr. Printables, dem kan du læse mere om HER og se hvordan du kan lege med dem HER.

Håber I kan bruge dem til noget!
Skriv meget gerne hvordan du bruger dem i en kommentar herunder :)

OBS: der er kommet en opdatering af en af videoerne, links skulle gå til de korrekte videoer stadig.