17. april 2013

Må gerne og må ikke

Når vi går rundt på gaden spørger Bjørn tit om, hvad skilte han ser betyder.
I perioder har det taget flere minutter, hver gang man fik forbi en butik eller lignende der havde piktogrammer ved indgangen der fortæller hvad man må og ikke må. Fordi vi skulle stoppe, kigge på og afkode hvad de alle sammen betød.


Jeg tror godt han kan lide ideen om at der er nogle regler for hvad man må og ikke må. Men især tror jeg at han kan lide at reglerne er synlig og udtalte, imodsætning til mange af de uudsagte regler man ellers ofte møder i forskellige situationer.

Måske tænker at han at hvis man, inden man går ind i butikken, kan se at man ikke må ha hund med, så ved alle det og ingen kommer til at gøre noget forkert. På den måde glider situationen let og men er ikke i tvivl om hvad der forventes af én.

Forleden dag fandt Bjørn selv på at tegne et "Må man gerne" og et "Må man ikke" skilt til døren ind til sit værelse.
Se videoen herunder hvor jeg har fået overtalt ham til at forklare hvad de forskellige symboler betyder.


Bjørn elsker at sidde og tegne symboler (elementer, kendetegn, bogstaver) jog jeg synes faktisk at denne ide gjorde brug af dette på en rigtig fin måde - symbolerne fik et formål.

Samtidig har vi kunne bruge skilterne til at tale sammen om:
  • hvad han må bestemme, hvad vi voksne bestemmer og hvad andre bestemmer
  • hvordan han synes man skal opføre sig på hans værelse
  • de hensyn man nogle gang må tage overfor andre (fx en pilfinger-lillesøster) og hvorfor
  • hvor grænsen går for hvad man skal acceptere fra andre og hvorfor
  • forskellige mennesker man kan have på besøg
  • hvordan man kan afbillede komplicerede koncepter 
Nu venter vi bare på at Cleo lærer at rette sig efter skiltene.

Man må gerne
Man må ikke