7. februar 2015

Organisering af fonologimaterialer

Jeg ved der sidder flere derude som vil kunne sætte pris på dette, så...
Se lige hvor fint alle mine fonologimaterialer er ordnede :-)

Jeg nåede det lige de sidste dage inden jeg gik på barsel.
Før det lå mine fonologi materialer i en kæmpe bunke, hvor jeg løbende føjede nyt til når jeg havde noget i overskud fra et barn eller fik noget retur - ikke det bedste system.

Udover mine lydsymbolkort, Bitsboard og TinyTap app bruger jeg flere forskellige typer kopisider til intervention ved fonologiske vanskeligheder.

Alle disse forskellige materialer er, ved hjælp af faneblade, nu ordnet først alfabetisk efter fonem.
I den ene mappe har jeg vokaler og /b/ til /j/, i den anden har jeg /k/ til /v/ og i den sidste er der udelukkende /s/ materialer.

Under hvert fornem er der (hvor det er relevant) et nyt niveau med fonemet hhv isoleret og i konsonantklynger. Findes der flere konsonantklynger er disse i alfabetisk rækkefølge.

På næste niveau er der organiseret efter materiale type (eksempelvis Øveord, Hoppeord, Fonem-Stavelses-Ord rækker, Minimale/Maksimale oppositioner og diverse).

Næsten alle materialerne har jeg en digital/original version af. Her i mapperne er hvert materiale repræsenteret af en plastlomme. I plastlommen er et papir, hver materiale type har sin egen farve papir og på papiret er skrevet materialets navn. Efter hver plastlomme sætter jeg de udprint jeg har af dette materiale.
Når jeg printer noget ud laver jeg nogle gang ekstra kopier så jeg har noget jeg lige snuppe det jeg har brug for på vej ud af døren. Efterhånden som et børn bliver færdige med materialer får jeg dem retur og sætter dem i mappen.

Hvordan organiserer du dine materialer?
Send meget gerne et billede og/eller en beskrivelse. Så laver jeg et opfølgningsindlæg med alle de gode ideer.