3. juni 2015

Tjek proberne

Overskriften lyder helt som på astronautsprog, men nej det er bare audiologopædisprog :-)

Jeg har nemlig lavet et lille dokument, som jeg glæder mig til at bruge når jeg kommer tilbage på arbejde - og som jeg tænkte der måske også var andre der kunne have gavn af.

OBS dette indlæg er helt klart især for professionelle.
Så hvis du ikke aner hvad jeg taler om springer du bare let og elegant over det.
I et forsøg på at gøre det nemmere for mig at holde øje med udviklingen i mine 'untreated probes' ved forskellige typer intervention, har jeg lavet et dokument til lettere at indsamle OG få en grafisk repræsentation af data (som ofte er lidt lettere at videreformidle) uanset hvilet mål jeg arbejder med.

Dokumentet kan du downloade HER i min butik. Det er gratis i bytte for din email adresse som bliver tilmeldt mit nyhedsbrev (du kan når som helst melde dig fra igen med 2 klik).


Sådan bruger du probe tjek dokumentet

Øverst skriver man (som så ofte) barnets navn, men også hvad målet med undervisningen er.
Her tænker jeg både hvad man underviser for (ex h-sering) metoden (ex skelneøvelser) og niveauet (ex sætningsniveau), men evt også ønsket udfald bare for at holde sig selv lidt på tæerne (ex upåfaldende udtale af R i 80% af 10 ord efter 8 ugers undervisning).

I Probe Tjek Tabellen skiver man nedad de 10 prober, som man har udvalgt (fonemer/stavelser/ord/sætninger/bevægelser/opgaver til udpegning eller andet), der passer til det mål man har sat for barnet. Inden undervisningens start og herefter med den frekvens som man har bestemt sig for tester man disse untreated probes for at monitorere om undervisningen har effekt på disse.
Afhængigt af hvad man ønsker generaliserings information omkring, kan proberne være mere eller mindre lig det materiale der undervises i.

I første linje skriver man datoen for probe tjekket og i anden linie hvis der er noget særligt omkring perioden eller hvilken måde proberne er eliciterde på.

Herefter eliciteres proberne og der sættes hak i den relevante kolonne.
Jeg har valgt at lave 3 kolonner (-, >, +), som man jo kan vælge at bruge som man ønsker eller holde sig til 2 (korrekt/ikke korrekt) hvis det er det man ønsker. Den midterste kolonne (>) har jeg lavet for jeg ved nogle typer af mål godt lide, at have mulighed for at notere en mindre forbedring, der dog ikke resulterer i et 100% korrekt svar, da denne fremgang er mindst ligeså relevant.

Når I er igennem alle 10 prober er det nemt at tælle hakkerne op i hver kolonne og regne om til procenter (1 hak = 10%) og der er også plads til at skrive hvor stor mange procentpoint barnet er gået frem.

Man kan stoppe her, men for mange mennesker oplever jeg at en eller anden form for grafisk fremstilling siger mere end ord og og tal. Derfor har jeg også lavet Probe Tjek Grafen på den nederste halvdel af siden.
Her kan man oversætte procenterne til et søjlediagram ved at farve en firkant pr 10%. Det er tydeligst at følge udviklingen indenfor hvor søjle, hvis hver søjle har den samme farve hver gang.

Billede herover har jeg udfyldt for at illustrere brugen, men jeg håber da klart at det vil være den type udvikling mod store grønne søjler der kommer til at præge mine probe tjek :-)

Husk at printe på begge sider af papiret, hvis du vil spare plads (og blæk og papir) eller har flere prober du vil tjekke i samme undervisningsforløb.

Nogle ønsker?

På sigt tænker jeg at lave nogle forskellige versioner til nogle af de vanskeligheder jeg arbejder med ofte, hvor der både er pre-udvalgte prober og inkluderet billedmateriale til dem i et.
Så hvis du nu sidder derude og tænker jeg arbejder hele tiden med X, så skriv det lige i en kommentar til dette indlæg, måske kan jeg starte med netop det mål.