18. juni 2012

Kognitive Apps


Lidt i forlængelse af Hukommelses Apps'ne, følger så nogle flere apps som arbejder det kognitive, denne gang via genkendelse og gengivelse af mønstre og systemer. De minder grundlæggende alle om hinanden, men har forskellig sværhedsgrad og forskellig grad af vinkling imod hhv det visuelle, sproglige, rumlige eller mere matematiske.

123 Domino (Gratis / 12 kr)
Det her spil har Bjørn på 4 år spillet overraskende meget - både fordi han har meget svært ved at holde ud at der er nogle baner han ikke har gennemført hvis han kan se de findes, men også fordi det er ganske sjovt.
Du får 7 baner gratis, men hvis du betaler 12 kr som den fulde version koster, får du yderligere 21, som alle kommer i 3 sværhedgrader.
Herunder til venstre ses en let bane, til højre en svær. Det gælder om at lægge brikkerne så der kommer lilla kanter op af lilla kanter, pink op af pink, blå op af blå osv... Altså ligesom domino, bare med farver. Spillet er rigtig godt, fordi det på en gang føles som en udfordring, samtidig med at man ikke rigtig kan gøre det forkert. På videoen her, sætter hen dominobrikkerne sammen så let at jeg ikke kan nå at forklare at, hvis han har brug for hjælp så hjælper jeg ham ved at dele de kendetegn han skal lede efter op: Skal spidsen pege op eller ned? Hvilken farve skal den være ved siden af og hvilken farve skal du så lede efter?


Bibi's Nest HD (Gratis)
Denne (lidt langsomme, men gratis) app, er en meget simpel sekvens/serie app. Barnet ser 6 reder og skal vælge hvilket, af 2, æg der fuldender sekvensen/serien af æg. Nogle af opgaverne er meget simple. Det kan fx gælde om, blot at finde et æg som ser ud ligesom alle de andre (som på billede her til højre, hvor svaret tydeligvis er 'blå'). I andre af opgaverne skal man kunne fortsætte et skiftende mønster eller sætte det rigtige tal ind i rækkefølgen. Der er en 2 player del, men spillet fungerer ikke særlig godt som et modstander spil, dog kan 2 player delen bruges til at gøre spillet sværere for 1 spiller, da der her mangler 2 æg i stedet for 1 (hvilket gør det væsentligt sværere at udpege et skiftende mønster) og er 4 valgmuligheder i stedet for 2.


MyFirstApp
...er et udvikler team der laver rigtig fine små "educational apps". De laver flere forskellige serier af apps der blandt andet arbejder med kognitive elementer. Alle app'sne kan du få i en gratis version hvor du kan spille de 2 første bane, hvis du vil åbne op for 7 yderligere baner koster det 6 kr pr app.
Vi har flere af deres andre apps, som vi bruger til at lege med direkte semantisk fokus (se kommende indlæg), men i denne forbindelse vil jeg gerne anbefale disse serier:
 • Build it up (Gratis / 6 kr)
  Stabel ting i den rigtige rækkefølge, det største nederst og de mindste øverst. En virkelighedsnær måde at introducere serier og sekvenser, som noget man kan lege med, samt et fint lille grundlag for samtale omkring, lille/mindre/mindst/større/størst + ovenpå/nedenunder + op/ned.
 • Series 1, 2 og 3 (Gratis / 6 kr)
  Der findes 3 apps i denne serie af apps, der simplethen hedder: Series. Der er 6 kasser og 6 billeder der illustrerer en serie, sekvens eller udvikling. Barnet skal sætte billederne i den rigtige rækkefølge, så blomsten langsomt får flere blade, kuglen bliver større og større eller pizzaen mere og mere spist. Denne type opgave virker måske lige til, men kræver faktisk at man kigger på billederne, forstår de enkelte billeder, finder deres fællesnævner, forstår koncepter som udvikling, start og slutning, identificerer rækkefølgen, udfører den motoriske opgave med at flytte billederne, samtidig med at man i hukommelsen fast holder både den røde tråd og de enkelte billeders indhold. På en gang holde fokus og skifte fokus. Appen kan være en god ide til børn der har lettere vanskeligheder med en eller flere dele af ovenstående elementer (børn med større vanskeligheder skal måske have kortere sekvenser/serie at øve sig på først) og børn uden vanskeligheder, synes som regel det er sjovt at 'regne ud' hvordan rækkefølgen skal være. Afhængig af barnet kan der være brug for mere eller mindre støtte til at holde styr på opgaven ved fx at dele den op i små bidder.
 • What's Diff 1, 2 og 3 (Gratis / 6 kr)
  Igen en app serie med 3 forskellige apps. På hver bane er der 4 opgaver. Det billede der er anderledes end de andre billeder hiver man ud i den tomme firkant. At genkende hvad der er forkert kræver, at man kan se hvad fællesnævneren blandt de andre billeder er. Opgaverne har forskellig sværhedsgrad og svinger mellem at være mere eller mindre detaljerede og konceptuelle.
  Ligesom den næste app "Opposite" kunne disse apps ligeså godt være i den semantiske kategori (kommende indlæg).
 • Opposite (Gratis / 6 kr)
  I den venstre side af skærmen er der 5 billeder, i højre side af skærmen er der 5 billeder. Opgaven for barnet går ud på at finde de to billeder/ord/koncepter som er modsætninger af hinanden og hive dem ind i de tomme kasser over for hinanden.
  En rigtig fin detalje ved denne app (og flere af MyFirstApp's apps) er at der er en optage funktion. Ved at tappe på den lille mikrofon i venstre hjørne kommer man til en optage skærm, hvor man kan optage en lyd (det er oplagt at optage en benævnelse af billede) der herefter bliver afspillet når man hiver dette billede ind i den tomme kasse. Endnu bedre er det at optage skærm billede er så let at forstå + betjene at børnene selv kan optage og redigere i lydene. Det kan endda vise sig, at være sjovere at optage lydene end at løse de egentlige opgaver :) Herunder optager vi nogle lyde (til en anden app fra MyFirstApp):


 • Matrix Basic og Matrix Game (Gratis / 6 kr)
  Disse 2 apps har samme koncept. Barnet præsenteres for et billede af gangen, ud fra billedets bestanddel skal billede placeres på den korrekte plads i koordinatsystemet. Der arbejdes med at se dele af helheder, visuel hukommelse og komplicerede koncepter som addition/subtraktion (uden tal elementet), samtidig med at opgavens rolige hastighed og muligheden for brug af udelukkelsesmetoden gør, at børn ned i 3års alderen kan være med.

   


 • My Mosaic (Gratis / 6 kr)
  Et kopierings spil, hvor man på den store plade til venstre skal placerer prikker i de rigtige farver i samme mønster som på pladen til højre. Opgaven bruger visuel hukommelse, men handler især om at dele en større opgave op i mindre dele, om at kunne definere og fokusere på ét element uden at blive distraheret af alle de andre. Appen træner selvfølgelig også farver og kan bruges til at øve sig i at tælle.

DiscMaster (Gratis / 12 kr)
Igen en kognitiv app der trækker på det visuelle, men her er det især forestillingsevnen, og de rumlige evner der arbejdes med. det at kunne fasthold element (farverne) samtidig med at man mentalt ændre andre elementer. I gratis versionen ser du 3-5 stablede plader i forskellige farver, opgaven er at vende stablen i hoved og tappe på det billede som viser hvordan stablen ville se ud oppe fra. Opgaven er svær fordi pladerne har forskellige størrelser, så man skal holde tungen lige i munden for at vælge den rigtige (selv på dette lette niveau har jeg flere gange taget mig selv i at svare forkert, især hvis jeg er lidt træt eller ukoncentreret). Hvis man køber versionen til 12 kr, bliver opgaverne sværere: der kommer 6 valgmuligheder i stedet for 3, du kan spille med stabler på helt op til 10 plader og du kan spille en tydeligvis sværere grey-scale udgave.

Little Solver - Preschool Logic (6 kr)
Simpelt set-up: Hvilken af de 4 valgmuligheder du ser nederst, skal placeres på spørgsmålstegnets plads, hvis de 2 nederste billeder skal have samme indbyrdes forhold som de 2 øverste billeder. Dette er en opgave type som de fleste kender (elsker/hader) fra klassiske intelligenstests. I denne app er billederne farverige og genkendelige for selv små børn. I appens indstillinger kan man selv vælge hvilke og hvormange typer forhold (levels) man vil spille med. Dette er rigtig smart især i starten, da man på denne måde kan introducere opgaven som forholdsvis simpel, med kun 1 enkelt forhold der skal genkendes eller system der skal anvendes og herefter prøve de indbyrdes forhold en af gangen eller langsomt tilføje dem. Lige som udviklerens mange andre apps er det muligt at customize alle lydene i appen. Derfor kan man optage både sine egne successlyde og opgaveinstruktioner i "Customize Game Sounds" menuen.


Little Solver - Figurative Analogies (6 kr)
Samme koncept fra samme udvikler som Little Solver - Preschool Logic herover. Forskellen er at vi nu nærmer os de klassiske intelligenstests endnu mere, da de farverige billeder er skiftet ud med abstrakte figurer. Muligheden for at vælge hvilke forhold man vil spille med, giver barnet en chance for at øve sig i og forstå de forskellige indbyrdes forhold/systemer fordi de kan se det samme ske igen og igen med forskellige figurer, hvilket gør det lettere at uddrage fællesnævneren (=systemet) end ved blot at have 1 enkelt repræsentation af systemet, som er det de 2 øverste kasser fungerer som.Lola's Fruit Shop Sudoko LITE (Gratis / 12 kr)
Sudoko lavet så børn helt ned til 3/4år kan finde ud af det... I LITE versionen er der kun det lette niveau hvor der er 3x3 billeder og man kun skal fylde enkelte huller ud, med med frugter. Frugterne gør at børn får tænkt de komplicerede tanker uden at blive forvirrede eller afskrækkede af tallene, som nogen kan have svært ved at genkende eller skille fra hinanden. I versionen til 12 kr, er der yderligere en medium (4x4 frugt billeder) og en svær (4x4 med tal, altså en helt normal men let sudoku) sværhedsgrad. Sudoku giver en god følelse af at kunne 'regne den ud' når det lykkes, og på niveau kan alle være med.
 
 
 Husk at se den fulde liste med anbefalede apps - klik her