9. februar 2014

Pap- og snorbane

En sjov og nem lille leg, med materialer de fleste har i forvejen...

Med pap-bagsiden fra en blok, en tus, en saks og et stykke garn, har jeg lavet en denne bogstav-snor-bane.
Ude i kanten har jeg klippet 28 små hakker, som jeg har skrevet et bogstav udfor.
Oppe øverst har jeg bundet den ene ende af garnet fast.

Hvad bruger man den så til...?

Herfra vikler man snoren rundt om pappet, fra bogstav til bogstav indtil man er kommet gennem hele alfabetet.

Ved at tegne efter snorerne på bagsiden af pappet laves en selvtjek funktion. Hvis snoren er viklet korrekt, vil man ikke kunne se stregerne, hvis snoren er viklet forkert vil nogle af stregerne være synlige - og så må man jo prøve igen :-)


Her er den lavet med alfabetet, men emnet kan være hvad som helst. Fx:
  • Talrækken (1, 2, 3, 4.... 10, 20, 30, 40...)
  • Regnestykker (1+1=....)
  • Lydsyntese eller analyse (ko>billede af en ko, find ord ko+st, find ord male+bog, stav til antibiotika ét bogstav af gangen)
  • Semantiske opgaver (hvad passer sammen)
  • Farver, Former, Mønstre m m. (vikel snoren fra én trekant til den anden trekant)