7. marts 2015

ASHA's Evidence maps

Den store amerikanske forening ASHA (American Speech-, Language- and Hearing Associasion) har en gratis resurse, som i al fald er ny for mig...

Evidens-baserede-praksis (EBP), som har været det helt store buzzword de sidste par år, kræver viden om forsknings resultater.
Og ASHAs Evidence maps er et værktøj som på sigt, skal gør det nemmere at finde disse forskningsresultater, så man kan tage evidens baserede beslutninger i sin evidens-baserede-praksis.
Altså det ben i EBP-trekanten der hedder "External Scientific Evidence".

Du finder kortværktøjet på ncepmaps.org, hvor du vælge i mellem forskellige audiologopædiske områder, alt efter hvad du har brug for evidens omkring.
OBS Update: ASHA's evidenc maps er nu rykket HER hen

Kortet er stadig underudarbejdelse og vil i sagens natur ændre sig løbende.
Og selvom kortet er udarbejdet af den største faglige forening indenfor det audiologopædiske felt, så skal man, som en sand evidens baseret praktiker, jo huske også at forholde sig til hvem/hvordan indhold er udvalgt, hvad der ikke er medtaget og relevansen for lige netop det specifikke område du søger efter.

Du kan læse mere om hvordan man kan bruge kortet her, men det fungerer rimelig simpelt ved at du klikker der frem til det udfra forskellige kategorier, ned i mere og mere specifik viden. Alle områderne er i første omgang delt op i "Assessment/Diagnosis", "Treatment" og "Service delivery".Hvis du trænger til en lille reminder omkring EBP så kan du evt starte med powerpointpræsentationerne fra et af de 3 oplæg på ALF's NyborgStrand kursus 2014's søjle om EBP:
Hazel Roddam -"Is evidence-based practice reality or rhetoric?"
Jytte Isaksen - "Klinisk ekspertise og borgerenspræferencer i evidensbaseret praksis"
Hanna Maler Rytter - "Evidensbaseret praksis i hjerneskaderehabilitering"

Eller den nu til dansk oversatte bog:
"Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt" af Jemma Skeat & Hazel Roddam